Instagram Masterplan

Coaching — För att du ska lyckas på Instagram!

Känner du att du har fastnat när det gäller Instagram? Tycker du att det är svårt att växa där och känner dig frustrerade över algoritmerna? Kanske du lägger ner många timmar i veckan men ändå inte ser resultat? Instagram är ett bra socialt media att använda för att nå ut till följare och potentiella kunder på, men konkurrensen är hård och idag räcker det inte att lägga ut en snygg bild för att väcka engagemang och på så sätt växa. Lösningen? En Instagram Masterplan. ??‍♀️

Vad är Instagram Masterplan?

En Instagram Masterplan är en plan som du, efter att jag har tagit en titt på ditt Instagram-konto, får av mig. Jag har många års erfarenhet av att hjälpa kunder med deras sociala kanaler och kan lätt, med ögon utifrån, se vad som eventuellt saknas, vad som kan göras bättre samt komma med konkreta tips på hur du bör tänka framåt. Du får planen levererad muntligt, det vill säga via telefon.

Läs mer, och beställ, Instagram Masterplan här!

Kommentera (0)